Video Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017

Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017.Xem bài viết.http://huyha.net/video-gio-kinh-long-chua-thuong-xot-tai-linh-dai-duc-me-la-vang-chieu-14-8-2017/

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Friday, August 25, 2017

Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót được cử hành vào lúc 15g00 ngày 14.8.2017 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Sài Gòn, cùng quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, đại diện cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót các Giáo phận và các đoàn hành hương, cùng tham dự và sốt sắng dâng lên Thiên Chúa những lời kinh tràn đầy tâm tình tín thác.

Giờ kinh này do Cha Phêrô Nguyễn Văn Phước thuộc Giáo phận Huế phụ trách hướng dẫn. Mọi người tham dự có thể đứng tại chỗ của mình, cùng hiệp lòng với tất cả cộng đoàn để hướng về Linh Đài Đức Mẹ La Vang, nơi được đặt Di Ảnh Lòng Chúa Thương Xót.
 

Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 2
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 3
 
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 6
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 7
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 8
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 9
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 10
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 11
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 12
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 13
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 14
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 15
Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017 - Ảnh minh hoạ 16

Trong suốt thời gian đoàn con cái hành hương về bên Đức Mẹ La Vang, những giờ kinh như thế này vẫn được duy trì như là thói quen của mỗi người thường làm vào lúc 15g00 mỗi ngày, khi họ còn ở trong giáo xứ hoặc trong gia đình của mình.

Video: Ban Ban Truyền Thông Cộng đoàn

Lòng Chúa Thương xót Hat Tân Sơn Nhì

Ban Truyền Thông TGP Huế