Video Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Chí Hoà 23/4/2017

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.