Video báo cáo tiến trình phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp

Cha Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp đã về San Jose, California để tường trình cho bà con lương giáo về tiến trình phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp


Nguồn tin: vietcatholic

 

Comments are closed.