Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2017

 Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên: Là anh em với nhau

– Tìm Nét Riêng của Học viện Công giáo Việt Nam

– Đóng góp của Kitô giáo cho tương lai của châu Âu

– 65.000 bạn trẻ đã trả lời Bản câu hỏi của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ

– Đức giáo hoàng Phanxicô và Đức Tổng giám mục Welby kêu gọi hoà bình ở Nam Sudan.

  ↓  

WHĐ