Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2018

Nội dung

  –  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 32 Thường niên năm B

  –  Chủ đề của Ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 52 (năm 2019)

  –  Thông báo của Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam

  –  Cải táng Đức cố Giám mục Santos Ubierna Ninh

  –  Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi các tín đồ Ấn giáo nhân lễ Deepavali 2018.