Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 40/2018

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 22 Thường niên: Từ trái tim con người.

 – Đại hội mừng 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.

 – Đại hội Thế giới các Gia đình tại Dublin: Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ bế mạc.

 – Một vài suy nghĩ khi đọc thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho Dân Chúa về những tội phạm tình dục trong hàng giáo sĩ.