Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 02/2018

 

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Vọng: Người dọn đường

– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Bangladesh: Gặp Hội đồng Giám mục

– Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Myanmar: Thánh lễ Giới trẻ tại Nhà thờ chính tòa Yangon.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *