Trực tiếp: Thánh lễ tuyên hứa Ban chấp hành Cộng đoàn LCTX G.x Nhân Hòa lúc 10giờ00 ngày 14/9/2017

Trực tiếp: Thánh lễ tuyên hứa Ban chấp hành Cộng đoàn LCTX G.x Nhân Hòa lúc 10giờ00 ngày 14/9/2017. do Linh mục Đaminh Vũ Ngọc Thủ (Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì) chủ tế

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Wednesday, September 13, 2017

Thánh lễ tại Giáo xứ Nhân Hòa do Linh mục Đaminh Vũ Ngọc Thủ (Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì) chủ tế vào lúc 10giờ00 sáng thứ Năm ngày 14/9/2017 và được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.
Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website hoặc Facebook:

———-oOo———-

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Cầu nguyện bằng trái tim

huyha.net

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.