Trực tiếp: Thánh lễ ra mắt Tân BCH CĐ LCTX Hạt Tân Sơn Nhì tại G.x Tân Hương lúc 15h00 ngày 7/8/2018

Thánh lễ đồng tế ra mắt tân Ban chấp hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì tại Giáo xứ Tân Hương do Linh mục Đaminh Vũ Ngọc Thủ (Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Sơn Nhì) chủ tế. Cùng đồng tế, có Linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng (Linh hướng Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn), Linh mục Micae Đỗ Minh Khang vào lúc 15giờ00 thứ Ba ngày 7/8/2018. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Minds: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Minds: Cầu nguyện bằng trái tim

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – Phêrô Phaolô Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì