Trực tiếp: Thánh lễ kính Thánh Phaolô Lê Văn Lộc: Bổn mạng chủng viện dự bị TGP Sài Gòn tại Nhà thờ Huyện Sỹ lúc 10giờ00 ngày 14/2/2019

Thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Phaolo Lê Văn Lộc (Bổn mạng Chủng viện dự bị Tổng Giáo Phận Sài Gòn) tại Nhà thờ Huyện Sỹ (Chợ Đũi) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám quản Tông toà TGP Sài Gòn chủ tế. Vào lúc 10giờ00 thứ Năm ngày 14/2/2019. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Minds: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Minds: Cầu nguyện bằng trái tim

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng

Dom Dũng, P.P Văn Quí 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì