Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Mỹ 15giờ00 ngày 11/1/2017 – LM Micae Đỗ Minh Khang (Phó xứ Tân Mỹ)

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Tân Mỹ – Giáo hạt Hốc Môn do  LM Micae Đỗ Minh Khang (Phó xứ Tân Mỹ) chủ tế vào lúc 15giờ00 ngày 11/1/2017. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.