Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện “Cùng Mẹ Maria đến với Lòng Thương Xót Chúa” lúc 8giờ30 sáng thứ Năm ngày 15/2/2018

Giờ Cầu nguyện “Cùng Mẹ Maria đến với Lòng Thương Xót Chúa” lúc 8giờ30 sáng thứ Năm ngày 15_2_2018. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu. Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

 

Website: Cầu nguyện bằng trái tim

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Website: huyha.net

Facebook: Gia đình cầu nguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ – nhà thờ Huyện Sỹ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *