Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương ngày 1_9_2017

Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương ngày …

Trực tiếp: Audio giờ cầu nguyện online thứ Sáu lúc 6:45 PM ngày 1/9/2017 giờ Miền Đông Hoa kỳ. và lúc 9giờ40 ngày 2/9/2017 sáng thứ Bảy (giờ Việt Nam).

Posted by Cầu Nguyện on Friday, September 1, 2017

Comments are closed.