Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương ngày 14_7_2017

Kính mời quý Anh chị cùng hiệp thông Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương ngày Thứ Sáu 14_7_2017.

Posted by Cầu Nguyện on Friday, July 14, 2017

Comments are closed.