Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 thứ Bảy ngày 9_9_2017

Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương ngày …

Trực tiếp: Audio giờ cầu nguyện online thứ Sáu lúc 6:45 PM giờ Miền Đông Hoa kỳ. và lúc 9giờ40 sáng thứ Bảy (giờ Việt Nam). ngày 8/9/2017

Posted by Cầu Nguyện on Friday, September 8, 2017

Kính mời quý Anh chị cùng hiệp thông Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương vào thứ Sáu lúc 6:45 PM ngày 8/9/2017 giờ Miền Đông Hoa kỳ. và lúc 8giờ45 ngày 9/9/2017 sáng thứ Bảy (giờ Việt Nam).

 

Comments are closed.