Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng thứ Bảy ngày 7_10_2017

Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng thứ Bảy ngày 7_10_2017

Posted by Cầu Nguyện on Friday, October 6, 2017

Kính mời quý Anh chị cùng hiệp thông Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương vào thứ Sáu lúc 6:45 PM ngày 6/10/2017 giờ Miền Đông Hoa kỳ. và lúc 8giờ45 ngày 7/10/2017 sáng thứ Bảy (giờ Việt Nam).

 

Comments are closed.