Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng thứ Bảy ngày 4_11_2017

Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng thứ Bảy ngày 4_11_2017. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Cầu Nguyện on Friday, November 3, 2017


Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website hoặc Face book, Twistter:

———-oOo———-

 

Cầu nguyện bằng trái tim

huyha.net

Facebook: Gia đình cầu nguyện

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Cầu nguyện bằng trái tim

Twitter: Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ – nhà thờ Huyện Sỹ

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì