Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng thứ Bảy ngày 30_9_2017

Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương vào lúc 8giờ45 sáng thứ Bảy ngày 30_9_2017. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Cầu Nguyện on Friday, September 29, 2017

Kính mời quý Anh chị cùng hiệp thông Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương vào thứ Sáu lúc 6:45 PM ngày 22/9/2017 giờ Miền Đông Hoa kỳ. và lúc 8giờ45 ngày 30/9/2017 sáng thứ Bảy (giờ Việt Nam).

 

Comments are closed.