Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng thứ Bảy ngày 23_9_2017

Posted by Cầu Nguyện on Friday, September 22, 2017

Kính mời quý Anh chị cùng hiệp thông Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương vào thứ Sáu lúc 6:45 PM ngày 22/9/2017 giờ Miền Đông Hoa kỳ. và lúc 8giờ45 ngày 23/9/2017 sáng thứ Bảy (giờ Việt Nam).

 

Comments are closed.