Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng thứ Bảy ngày 16_9_2017

Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương ngày …

Trực tiếp: Audio giờ cầu nguyện online thứ Sáu lúc 6:45 PM (Giờ Miền Đông Hoa kỳ). và lúc 8giờ45 sáng thứ Bảy (giờ Việt Nam). ngày 16/9/2017. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Cầu Nguyện on Friday, September 15, 2017

Kính mời quý Anh chị cùng hiệp thông Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương vào thứ Sáu lúc 6:45 PM ngày 15/9/2017 giờ Miền Đông Hoa kỳ. và lúc 8giờ45 ngày 16/9/2017 sáng thứ Bảy (giờ Việt Nam).

 

Comments are closed.