Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng ngày 21_10_2017

Nếu Facebook bi chậm. Xin Click vào Link này để xem: https://youtu.be/Cacs-Fo60agTrực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng ngày 21_10_2017. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Cầu Nguyện on Friday, October 20, 2017