Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng ngày 14_10_2017

Cảm ơn Quý Anh chi đã xem và hiệp thông. Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương lúc 8giờ45 sáng ngày 14_10_2017. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Cầu Nguyện on Friday, October 13, 2017

Comments are closed.