Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng Năm B – Phút lắng đọng Lời Chúa

THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG

Mt 21,23-27

 

Lời Chúa:

“Phép rửa của ông Gioan bởi đâu mà có?” (Mt 21,25).

Câu chuyện minh hoạ:

Trịnh Tụ, vợ của Hoài Vương, muốn hạ tình địch của mình là một mỹ nữ, thì nói cùng nàng ra vẻ thân mật:

– Nhà vua có tính không thích người khác thở hơi vào mình, nên khi vào hầu vua thì phải giữ ý bịt mũi lại!

Mỹ nữ nghe theo: mỗi lần tới hầu vua là lấy tay bịt mũi. Nhà vua lấy làm lạ hỏi thì Trịnh Tụ mau mắn thưa:

– Người ấy sợ Đại Vương thân thể hôi hám nên mới có cử chỉ như vậy!

Vua sở liền nổi giận, truyền đem mỹ nữ ra ngoài cắt mũi đi!

Suy niệm:

Những người đứng đầu dân Do Thái rất căm ghét Đức Giêsu và họ tìm cách giết Người. Nhưng họ không dám vì sợ dân chúng. Cho nên,  họ tìm cách buộc tội Người hay ít ra là giảm tầm ảnh hưởng của Người trên dân chúng. Nên các thượng tế và kỳ mục mới chất vấn Chúa Giêsu: “ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy” (Mt 21, 23). Họ hỏi Chúa không phải vì họ muốn tìm hiểu chân lý, nhưng là do lòng ganh ghét, nên lòng của họ ra chai đá, không biết đón nhận lời rao giảng của Gioan cũng như của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mở rộng tâm hồn bằng sự thống hối để chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm con Chúa Giáng Sinh. Amen.

Têrêsa Mai An