Thứ Bảy tuần 23 TN _Phút lắng đọng Lời Chúa

Lời Chúa:

“Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà anh em không làm điều Thầy dạy”. (Lc 6, 46)

Câu chuyện minh hoạ:

Khi tạc những pho tượng trên vòm nhà thờ Milan, nhà điêu khắc đại tài Michelangelo vẫn tỏ ra kỹ lưỡng trong những chi tiết nhỏ nhặt, dù không có ai có thể thưởng thức những chi tiết đó từ bên dưới. Có người đã hỏi nhà điêu khắc:

“Công phu như thế làm gì? Ở dưới có ai xem thấy đâu!”

Nhà điêu khắc trả lời: “Ở dưới không ai thấy, nhưng đã có Thiên Chúa thấy! Và thế là đủ rồi.”

Cao quí thay những tâm hồn nào có thể nói được như thế. Nó diễn tả sự trong sáng và sức mạnh của lương tâm. Thiên Chúa sẽ vui thích ngự trị và nhậm lời những tâm hồn luôn biết hành động cách cẩn mật Lời Ngài. Bức tranh tâm hồn mỗi chúng ta sẽ trở nên đẹp biết bao khi chúng ta cẩn thận vẽ những nét theo sự hướng dẫn của Lời Chúa.

Suy niệm:

Tin Mừng thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải tỉnh thức và sáng suốt để phân biệt cái tốt cái xấu cũng như người lành và người dữ.

Thật thế, căn cứ vào việc làm của một con người, chúng ta sẽ nhận biết được nội tâm của họ, một đời sống tốt sẽ được chứng minh bằng những việc tốt lành, thánh thiện. vì “không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt” (Lc 6,43). Bởi đó, người yêu mến Chúa chân thật là người luôn chu toàn luật Chúa trong tinh thần bác ái và yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn có một cung cách sống đi đôi với một tâm hồn tốt. Để cách sống đạo của chúng con là biểu hiện của niềm tin vào Chúa, yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.

Têrêsa Mai An