Thông Điệp Mẹ ngày 25/11/2016 qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

          Hôm nay nữa, Mẹ kêu goi các con hãy trở lại với việc cầu nguyện. Trong thời gian ân sủng này, Thiên Chúa cho phép Mẹ hướng dẫn các con hướng về sự thánh thiện và một cuộc sống đơn sơ – mà trong mọi sự nhỏ bé các con khám phá ra Thiên Chúa là Đấng Tạo Tác; mà các con say mê Ngài; và cuộc sống của các con là một lời tạ ơn tới Đấng Tối Cao cho mọi sự Ngài đang ban cho các con. Các con nhỏ ơi, trong yêu thương, ước mong cuộc sống của các con là một món quà cho những người khác và Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho các con; nhưng các con, hãy làm chứng nhân vô vị lợi – vì tình yêu Thiên Chúa. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước nhan Thánh Tử cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

(Translated by/ Chuyển Ngữ:  www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on November 25, 2016

“Dear children!
         Also today, I am calling you to return to prayer. In this time of grace, God has permitted me to lead you towards holiness and a simple life – that in little things you discover God the Creator; that you fall in love with Him; and that your life be a thanksgiving to the Most High for everything He is giving you. Little children, in love, may your life be a gift for others and God will bless you; but you, witness without interest – out of love for God. I am with you and  intercede before my Son for all of you. Thank you for having responded to my call. ”

Comments are closed.