Thánh lễ kính LCTX tại G.x Chí Hòa lúc 15h00 ngày 27/4/2017

Comments are closed.