Thánh Ca: Khúc Ca Tạ Ơn – Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy