Thánh Ca: Cuộc Đời Chóng Qua – Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy

Comments are closed.