Thánh Ca: Bài Ca Thống Hối – Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy