Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) của Khoá họp Thượng Hội đồng tiếp theo về Gia đình

WHĐ (09.12.2014) – Hôm nay thứ Ba 09-12-2014, Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng đã cho công bố Tài liệuchuẩn bị (Lineamenta) của Khoá họp Thường lệ Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình sẽ diễn ra từ ngày 04 đến 25 tháng 10 năm 2015.

Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rõ khi bế mạc Thượng Hội đồng Khoá ngoại thường về gia đình diễn ra hồi tháng Mười vừa qua, bản Tường trình đúc kết Thượng Hội đồng (Relatio Synodi) của Khoá ngoại thường này sẽ được dùng làm Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng vào tháng Mười tới. Đồng thời Văn phòng thư ký cho biết cũng đã soạn thảo một bản câu hỏi kèm theo bản Relatio này.

Tài liệu chuẩn bị gồm hai phần nói trên (bằng tiếng Ý) đã được gửi đến các Hội đồng Giám mục, các Hội đồng Công nghị của các Giáo hội Công giáo Đông phương, Hiệp hội các Bề trên Dòng Nam và các cơ quan trung ương của Giáo triều Rôma. Trong những ngày sắp tới Tài liệu sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác, để có thể phổ biến rộng rãi đến tất cả những người và tổ chức có liên hệ đến việc chăm sóc mục vụ gia đình. Các bản trả lời phải được gửi về Văn phòngThư ký Thượng Hội đồng trước ngày 15 tháng Tư 2015, để có thể công bố Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris)trước mùa Hè 2015.

Bản câu hỏi rất bao quát đòi hỏi suy tư về mọi khía cạnh nhằm thăng tiến các giá trị gia đình đích thực, việc đào tạohàng giáo sĩ trong sứ vụ về gia đình, cách thức Giáo hội có thể hiện diện nhiều hơn nơi những người sống xa rời đức tin Kitô giáo và việc chăm sóc cho những gia đình bị tổn thương và đang lung lay, gồm cả những người đã ly dị và tái hônhay việc chăm sóc những người đồng tính.

Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng cũng đề nghị công việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng sắp tới nên kết hợp việc tham khảo ý kiến này với các buổi cầu nguyện và cử hành về chủ đề gia đình, đặc biệt là lễ Thánh Gia vào ngày 28 tháng 12, cũng như bản kinh cầu nguyện cho gia đình do Đức Thánh Cha Phanxicô đã soạn.

(Vatican Radio)