Nội san Lửa Mến tháng 01.2018

 Nội dung:

– Lạy Chúa, này con đây
– Suy niệm Lời Chúa  
– Tôn vinh tình yêu Trái Tim Chúa
– Bồi dưỡng đức tin    
– GĐ Kitô trong cơn lốc thị trường
– Tôi tin
– Mái ấm gia đình                            
– Đón Chúa nơi rẻo cao
– Trang Thanh niên                          
– Trang Thiếu nhi
– Trang sức khỏe gia đình    
– Tin GĐPTTTCG khắp nơi 
– Tin GĐPTTTCG TGP TPHCM   
– Trang ân nhân & Bác ái-Xã hội  
– Hiệp ý cầu nguyện    

Files/Poster gửi kèm: 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *