Niềm Vui

 

Đôi khi con người thường đưa ra một chuẩn mực cho niềm vui và hạnh phúc, đó là khi chúng ta được toại nguyện, được vừa ý, còn trái lại, khi gặp những sự trái ý, khó khăn thì chúng ta cho là đau khổ, là bất hạnh.

Phụng vụ các bài đọc trong thánh lễ hôm nay, cho chúng ta một cái nhìn về niềm vui và hạnh phúc đích thực của người Kitô hữu, đó là không đong đo theo chuẩn mực thế gian, nhưng là dựa trên việc chúng ta khám phá Thánh Ý của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

1. Chúa Giêsu tràn đầy niềm vui, vì biết được đường lối Chúa Chúa Cha

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.

Quả vậy, niềm vui mà Chúa Giêsu đạt được, cảm nghiệm được là nhìn thấy được đường lối của Cha, Đấng dám chia sẻ, tỏ lộ Thiên tính của mình cho những thành phần thấp kém, để họ có thể nhận biết và gọi Ngài là Cha, là vật thụ tạo mà biết được Đấng tạo hóa, là loài phàm mà biết được Chúa Tể trời đất, điều này tuyệt nhiên không do sự khôn ngoan, trí tưởng tượng, mà do chính lòng nhân hậu của Cha trên trời. Niềm vui của Chúa Giêsu hôm nay đã được một phần nào thánh Phanxicô Assisi mà chúng ta mừng kính hôm nay cảm nhận, khi mà thánh nhân gọi Anh mặt trời, chị mặt trăng, đó chẳng phải là khi thánh nhân đạt tới sự hòa quyện tâm hồn mình với Thiên Chúa sao?

2. Các Môn đệ tràn đầy niềm vui, vì được thi hành sứ vụ Chúa trao

Nhóm Bảy Mươi trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”.

Chúng ta có thể thấy, niềm vui mà các môn đệ đạt được không phải vì Chúa Giêsu ban tặng cho những của cải vật chất thế gian, những thứ mà con người hằng ngày bương trải để kiếm tìm. Nhưng các môn đệ đã vui, vì những ngày qua, các ông đã nhân danh Thầy Giêsu để mà cúi xuống ôm ấp và xoa dịu những vết thương phần xác cũng như tâm hồn, và làm cho những con người đau khổ đó được giải thoát và giúp họ đang từ kẻ bất hạnh cũng đạt tới niềm vui hạnh phúc. Và Chúa Giêsu còn mạc khải cho các môn đệ thấy được một niềm vui lớn lao hơn nữa khi Ngài nói: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.

3. Con người chúng ta vui, vì nhận ra được thánh ý Thiên Chúa

Cuộc đời chúng ta đôi khi cũng giống như thánh Gióp, (bài đọc I) trong những lúc đi vào vùng đen tối của đau khổ, của thử thách. Thánh Gióp đã chất vấn Chúa, chất vấn tha nhân và tự chất vấn chính mình, và cuối cùng ông ngộ ra một điều: “Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. “Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của Ngài không còn được rõ ràng minh bạch”?

Phải, chính con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn”. Thật kỳ diệu, chính lúc nhận ra được thánh ý Thiên Chúa thánh Gióp mới được bình an, tâm hồn thánh Gióp mới được chan hòa hạnh phúc, vì biết được mình đang sống trong thánh ý của Thiên Chúa, trong sự quan phòng mà Thiên Chúa sắp đặt.

Qua lời  Chúa hôm nay, giúp chúng ta thấy được niềm vui đích thực là gì, để mỗi ngày người kitô hữu hãy tìm kiếm để cuộc sống trần thế hôm nay luôn đạt được niềm vui vĩnh cửu.

Thiên An