Ngày nay chúng ta đòi hỏi quyền lợi hơn là hy sinh ? – Cha Nguyễn Khắc Hy chia sẻ

Comments are closed.