Lời chào mừng của Đức Tổng Giám Mục KRAKÓW với tư cách là chủ nhà Đại Hội