Koinonia, bài hát chào mừng Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Hàn Quốc (phụ đề)