Hình Thánh lễ mừng Xuân Bính Thân ngày 8,9,10/2/2016 (Mùng 1, 2, 3 Tết) tại G.x Tân Thông

Thánh lễ đồng tế đón mừng xuân mới do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài (Chánh xứ G.x Tân Thông, Gp Phú Cường) chủ tế  vào lúc 5giờ30 ngày 8/2/2016 (Mùng 1 Têt) với nghi thức Ngũ bái Tết Chúa.

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Thánh lễ đồng tế kính nhớ ông bà tổ tiên do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài (Chánh xứ G.x Tân Thông, Gp Phú Cường) chủ tế vào lúc 5giờ30 ngày 9/2/2016 (Mùng 2 Têt) với nghi thức kính nhớ tổ tiên và chúc thọ các cụ cao niên. Đến tham dự Thánh lễ có hơn 500 cụ Ông, bà 90, 80,70 và 60 tuổi.

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Thánh lễ thánh hóa việc làm do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài (Chánh xứ G.x Tân Thông, Gp Phú Cường) chủ tế vào lúc 5giờ30 ngày 10/2/2016 (Mùng 3 Têt). 

Xin Click vào đây để xem thêm hình

Ngọc Huy