Gần 6 triệu người gặp ĐGH. Phanxicô trong năm 2014 tại Vatican


Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào mừng những tín hữu hành hương về Giáo Đô Rôma tại quảng trường Thánh Phêrô ngày lễ Giáng sinh. 

Theo thông báo từ đài Radio Vatican công bố hôm thứ hai ngày 29.12.2014 thông kê từ Phủ Giáo Hoàng đã hoàn thành. Tổng số trong năm 2014 có hơn 5.900.000 tín hữu tham gia trong các cuộc gặp gỡ khác nhau với Đức Thánh Cha Phanxicô. 

– Tín hữu hành hương là 1.199.000. 

– Tham dự những nghi thức phụng vụ trong Vương – Cung Thánh Đường Vatican 567.100. 

– Tiếp kiến tại quảng trường Thánh Phêrô 1.110.700. Tham dự đọc kinh Truyền Tin với ngài tại quảng trường thánh Phêrô 3.040.000. 

Tổng số các tín hữu tham gia vào các nghi lễ tại Vatican là 5.916.800.

Những dữ liệu trtên đây chỉ nói tới các cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại Vatican, không bao gồm các hoạt động khác như những lần tông du của ngài ra nước ngoài như đi đến Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ hay Thánh địa Giêrusalem, hoặc các chuyến đi trong nước Ý cũng như thăm trong giáo phận Rôma. 

Hội đồng Giáo Hoàng đã tổng hợp được dữ liệu khá chính xác, dựa trên cơ sở những lần tham dự vào các buổi lễ lớn tại Công Trường Thánh Phêrô, cũng như những giấy mời phát ra trong những buổi lễ quan trọng.

Trầm Hương Thơ 30.12.2014

Lược dịch từ: Radio Vatican