Đức hồng y Walter Brandmüller: “Mục vụ đích thực không hề mâu thuẫn với giáo lý”

 

WHĐ (13.10.2014) – Đang khi Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp tại Vatican để bàn về các giải pháp mục vụ cho những thách đố đối với gia đình, Đức hồng y Walter Brandmüller nói rằng các giải pháp này không được đi ngược với giáo huấn củaHội Thánh.

Đức hồng y nhấn mạnh: “Trong bất cứ trường hợp nào mục vụ cũng không thể trái ngược với giáo lý. Hoạt động của Hội Thánh–nếu muốn là Công giáo– phải tương hợp với đức tin và giáo lý”.

Đức hồng y Brandmüller, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Toà Thánh về Khoa học lịch sử, là một trong năm vị đồng tác giả của quyểnsách nhan đề “Ở lại trong Sự thật của Chúa Kitô: Hôn nhân và Hiệp thông trong Hội Thánh Công giáo”.  

Tác phẩm của năm vị hồng y –trong đó có Đức hồng y Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin– nhằm giải thích giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân và gia đình, được phát hành ngay trước khi Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình khai diễn tại Vatican.

Đức hồng y Brandmüller nói rằng công việc của Thượng Hội đồng là bàn luận về hiện trạng hôn nhân và gia đình trên toàn cầu,và phải làm sao cho phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh.

Đức hồng y nhận định: “Bản câu hỏi chuẩn bị cho Thượng Hội đồng cho thấy ngày nay hôn nhân và gia đình được quan niệm ra sao, đã chỉ rõ rằng trong 50 năm qua Giáo hội đã không thành công trong việc truyền đạt giáo huấn của mình cho các tín hữu.Việc thiếu hiểu biết về bí tích hôn nhân và gia đình Kitô giáo bao gồm những gì, là đáng báo động”.

“Nhiệm vụ chính của Thượng Hội đồng là phát động một làn sóng mới về Phúc-Âm-hoá liên quan đặc biệt đến chủ đề này”.

Giới truyền thông trước Thượng Hội đồng đã xoáy sâu vào các vấn đề của người Công giáo đã ly dị và tái hôn, sau khi Đứchồng y Walter Kasper, trong một bài phát biểu hồi tháng Hai, đề nghị có các thay đổi để những cá nhân đó có thể rước lễ.

Tuy nhiên, Đức hồng y Brandmüller nhấn mạnh rằng vấn đề về việc rước lễ của người Công giáo đã ly dị và tái hôn thực sự liên quan đến rất ít người, vì người ta ước tính chỉ có khoảng 10 phần trăm người Công giáo tham dự Thánh Lễ.

“Nhưng đây là một chủ đề quan trọng đối với Giáo hội và không thể dễ dàng bỏ qua”.

Về đề nghị của Đức hồng y Kasper trong những tuần gần đây liên quan đến vấn đề rước lễ của những người Công giáo đã ly dịvà tái hôn, Đức hồng y Brandmüller nói: “Mỗi giải pháp cần được xem xét sao cho phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh Công giáo”.

“Vấn đề rất đơn giản: nếu hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đã được rửa tội trong Kitô giáo thành sự và hoànhợp, hôn nhân ấy là bất khả phân ly. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ”.

Bất kỳ mục vụ nào đối với các cá nhân ấy cũng phải phù hợp với giáo huấn không thay đổi của Hội Thánh – giáo huấn xuất pháttừ lời của chính Chúa Kitô.

Đức hồng y bày tỏ mong muốn về Thượng Hội đồng, rằng “người tín hữu Công giáo có thể đào sâu đức tin và đời sống bí tíchcủa mình sau khi những kết luận của Thượng Hội đồng được đưa vào thực hiện”.

“Chúng ta phải nhớ rằng đây là Thượng Hội đồng ngoại thường, nên chưa thể đưa ra bất cứ kết luận nào. Chỉ có Thượng Hộiđồng thường lệ diễn ra trong năm tới mới có thể làm việc này. Điều quan trọng là tìm kiếm các cuộc thảo luận và đối thoại giữa hai Thượng Hội đồng, và nội dung nào sẽ được đưa vào trong tài liệu kết thúc hậu Thượng Hội đồng”.

(CNA/EWTN News)

 

Minh Đức