Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn kỷ niệm 24 năm Giám mục

Sáng 11.8.2017, Đức Hồng y GB Pham Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục TGP. TPHCM, đã cử hành thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 24 năm Giám mục (1993 – 2017) tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận. Cùng đồng tế có 12 Đức cha, khoảng 350 linh mục và đông đảo tu sĩ, giáo dân.
Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn kỷ niệm 24 năm Giám mục

Sau đây là vài hình ảnh từ dịp kỷ niệm này:

Hong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam mucHong y Man - 24 nam Giam muc

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc

Comments are closed.