ĐTC chào thăm giáo dân sau Lễ như một cha xứ tại Vatican