ĐC Phêrô giảng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Khuyết tật nhân ái Mỹ Tho

http://youtu.be/FAszPcxnMjo