Công trình xây dựng VCTĐ Đức Mẹ La Vang: Bài 10: Thi công sàn tầng 1

 

Sàn tầng 1 bao gồm công tác thi công các điểm dừng từ 8 đến 16. Công việc bao gồm các công tác chủ yếu là cốp pha, cốt thép, bê tông cột, dầm, vách và sàn.

Đến 31/10/2014, Sàn tầng 1 của công trình đã sử dụng:

– 6.900 m2 ván khuôn

– 385 tấn thép các loại.

– 1.972 m3 bê tông.

– Máy thi công: 2 cần cẩu tháp bán kính 50m, máy bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, và một số máy móc khác