Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 14

 

WHĐ (14.10.2014) – Trong phiên khoáng đại XI của Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp vào sáng thứ Hai 13-10, chủ đề của Đại hội chung thường lệ lần thứ 14 Thượng Hội đồng Giám mục đã được công bố: “Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới hiện nay”. Thượng Hội đồng này do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập, sẽ diễn ra tại Vatican từngày 04 đến ngày 25 tháng Mười 2015.

(VIS)

 

Minh Đức