Linh mục, cha

29/06/2016 Admin 0

…. rất nhiều bài vở viết về linh mục. Hôm nay, tôi mạo muội đề cập đến một trong những danh xưng linh mục đã […]