Ngừa thai và Hôn nhân

09/08/2016 Admin 0

Một hành động giao hợp sinh lí có ý tránh thai (a contraceptive act of sexual intercourse) có thỏa những yêu cầu của hôn nhân […]