No Image

Gọi tên ngày lễ

02/01/2017 Admin 0

Trong dịp tĩnh tâm Mùa Vọng ở một giáo xứ, có người bạn trẻ đã nêu lên câu hỏi liên quan đến Thánh Lễ hôm […]

Gia đình, gia thất

28/12/2016 Admin 0

Gia đình và gia thất ở một vài phương diện có vẻ hơi giống nhau, nhưng thật ra gia đình có ý nghĩa rộng lớn […]