Các bổ nhiệm mới ở các cơ quan Toà Thánh

Ngày 11/1/2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ làm thành viên Hội đồng Giáo Hoàng Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo. Đức cha Ladaria hiện là Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin của Toà Thánh, đồng thời là cố vấn của Hội đồng Giáo Hoàng trên.

PopeFrancis.jpg

Cùng ngày, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm hai thành viên mới cho Thánh bộ Phong Thánh. Đó là: Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, TGM danh dự của Terni-Narni-Amelia, Ý, chủ tịch Học viện Giáo Hoàng về Sự Sống, và Đức Giám Mục Demetrio Fernández González, Giám Mục Cordoba, Tây Ban Nha.

Gioakim Nguyễn lược dịch

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *