Lễ Chúa Biến Hình

06/08/2022 Admin 0

a.- Nguồn gốc và sự phát triển của ngày lễ Lễ Chúa Biến Hình được cử hành nhằm tưởng nhớ về việc cung hiến các […]