Tấm khăn mùa chay 2019

10/03/2019 Admin 0

Hội từ thiện Misereor của Giáo Hội Công Giáo nước Đức cứ hai năm làm tấm khăn mùa Chay cho chiến dịch bác ái mùa […]