Ý nghĩa ”Tro”

05/03/2019 Admin 0

Hằng năm, mỗi người Công giáo đều đến tham dự Thánh lễ vào Thứ Tư đầu Mùa Chay. Còn được gọi là Thứ Tư Lễ […]

Giáo Lý Mùa Chay

05/03/2019 Admin 0

1/ Mùa Chay là gì?  Mùa Chay kéo dài bao nhiêu ngày, bắt đầu và kết thúc vào ngày nào?Mùa Chay là mùa sám hối […]