Danh xưng Bá Đa Lộc

22/08/2017 Admin 0

Vào một ngày kia khi tôi đang đi dạo, có người hỏi “Bá Đa Lộc là ai vậy?” Tôi trả lời “Đó là tên thánh […]